Oprogramowanie
Moduły
Pakietowe wersje
Cennik


Strona główna > Oprogramowanie > Moduły
Moduły

  CDN OPT!MA jest zintegrowanym programem, w którym wszystkie moduły tworzą całość, co oznacza "jednorazowe wprowadzanie danych" - dokumenty wprowadzone do programu poprzez jeden moduł są automatycznie dostępne w pozostałych modułach. Pozwala to na znaczne przyspieszenie i zautomatyzowanie pracy firmy, a kadrze zarządzającej daje możliwość wszechstronnych analiz w oparciu o te dane.
Wraz ze wzrostem wymagań, wielomodułowa budowa pozwala na rozbudowę o kolejne elementy.

Moduły CDN OPT!MA przedstawione poniżej można swobodnie dobierać w zależności od potrzeb firmy. Każdy z nich to inny zakres funkcjonalności.

Kasa/Bank - centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie informacje o wpływach i wydatkach firmy. Moduł usprawnia analizę i prognozowanie przepływów finansowych oraz ich windykację. Elektroniczna wymiana danych z bankiem przyspiesza proces rozliczeń płatności. [Więcej...]

Faktury - podstawowy moduł do łatwego wystawiania dokumentów handlowych. Umożliwia tworzenie dokumentów handlowych w walutach obcych oraz pełną obsługę kontrahentów z Unii Europejskiej. Specjalnie zaprojektowane Okno Sprzedaży Dedykowanej gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące stałych klientów. Użytkownik może wybrać najdogodniejszy dla niego sposób pracy i tworzenia dokumentów. [Więcej...]

Handel - moduł wspomagający prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Zapewnia proste prowadzenie wielu magazynów, automatyczne generowanie faktur z kilku dokumentów magazynowych, kompletacje towarów, obsługę opakowań kaucyjnych, zamienników. [Więcej...]

e-Sklep - powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży online. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na pełnej integracji e-Sklepu, zarówno z programem dla małych i średnich firm CDN OPT!MA, jak i systemem klasy ERP - CDN XL. [Więcej...]

Detal - dedykowany interface usprawniający proces sprzedaży detalicznej oraz współpracujący z urządzeniami peryferyjnymi tj. ekranami dotykowymi, czytnikami kodów kreskowych, kasami i drukarkami fiskalnymi.
Moduł dodatkowo pozwala na handel towarami kaucjonowanymi, sprzedaż od wartości, rozliczenia kasy oraz obsługę kart płatniczych i bonów towarowych.
[Więcej...]

Serwis - dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. [Więcej...]

CRM -  usprawnia obsługę klientów firmy poprzez globalne zarządzanie kontaktami i zadaniami pracowników. Pracę zespołu można łatwo kontrolować i planować dzięki funkcjonalnym kalendarzom. Kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem przyspiesza komunikację w firmie. [Więcej...]

Pulpit Menadżera - udostępnia, na zabezpieczonych hasłem stronach internetowych, informacje o najważniejszych zdarzeniach i procesach z punktu widzenia zarządzania firmą. Kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa mogą w każdej chwili i z każdego miejsca na ziemi podejmować decyzje w oparciu o bieżące dane zgromadzone w Systemie CDN OPT!MA lub podglądać prace biura rachunkowego prowadzącego księgowość w modelu usługowym (CDN Online) [Więcej...]

Analizy - kilkaset różnego rodzaju analiz, wykorzystujących dane ze wszystkich modułów tworzy intuicyjne i przyjazne narzędzie pracy dla kadry zarządzającej. Przedstawienie danych zarówno w sposób graficzny, jak i tabelaryczny sprawnie wspomaga podejmowanie decyzji biznesowych. Możliwość definiowania przez Użytkownika analiz podwyższa elastyczność i otwartość modułu. [Więcej...]

Biuro Rachunkowe - skuteczna organizacja pracy biura jest możliwa dzięki zarządzaniu i kontroli zadań oraz ewidencji postępu procesu rozliczania klienta. W module dostępne są również narzędzie analizy rentowności obsługi klienta oraz efektywności pracowników. Obsługę baz danych klientów optymalizują operacje seryjne. [Więcej...]

 Księga Podatkowa - obsługuje księgowość firmy rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wspiera podatników VAT w sprawnej ewidencji rejestru zakupu i sprzedaży, pozwalając na dogodne rozbicie ich na rejestry cząstkowe oraz ewidencję pomocniczą oraz umożliwia wydruk deklaracji VAT-7. [Więcej...]

Księga Handlowa - funkcjonalne narzędzie do prowadzenia ksiąg handlowych przyspieszające pracę działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów, liczenia deklaracji podatkowych. Użytkownik może dodatkowo skorzystać z funkcji księgowań okresowych, wielopoziomowego planu kont, ewidencji dodatkowych oraz kontroli sald kont rozrachunkowych. Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo obsługę kont walutowych. [Więcej...]

Środki trwałe - moduł przedstawiający pełen obraz zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, umożliwiający ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Moduł automatyzuje generowanie odpisów amortyzacyjnych, planu amortyzacji z uwzględnieniem szczególnych jej przypadków oraz dokumentów środków trwałych. [Więcej...]

Płace i Kadry - operacje seryjne usprawniają ewidencję pracowników, oraz przyspieszają wyliczanie wynagrodzeń. Moduł prowadzi rozliczenia z ZUS oraz generuje wszystkie konieczne deklaracje. Moduł Płace i Kadry Plus rozszerzony jest o obsługę firm wieloodziałowych, współpracę z rejestratorami czasu pracy oraz swobodne definiowanie składników wynagrodzeń. [Więcej...]Comarch - program księgowy
Comarch - program księgowy
Odwiedzin:   
Copyright © 2003-2013 Biuro Rachunkowe EFEKT
Plac Targowy 4, 28-100 Busko Zdrój
Projekt i wykonanie: realnet.pl